HARDCOVER
kumowosagasu Kumo Wo Sagasu
Publisher :
Kawade Shobo Shinsha, Publishers
Tokyo, 2023
yorugaakeru Yoru Ga Akeru
Publisher :
Shinchosha Publishing Co., Ltd.
Tokyo, 2021
omajinai Omajinai
Publisher :
Chikuma Shobo Ltd.
Tokyo, 2018
i i
Publisher :
Poplar Publishing Co., Ltd.
Tokyo, 2016
Makuko Makuko
Publisher :
Fukuinkan Shoten Publishers, Inc.
Tokyo, 2016
Kimi wa Umi Kimi wa umi
Publisher :
Switch library
Tokyo, 2015

Manimani Manimani
Publisher :
Kadokawa Corporation
Tokyo,2015
Saraba! Saraba!
Publisher :
Shogakukan Inc.
Tokyo,2014
Saraba! Saraba!
Publisher :
Shogakukan Inc.
Tokyo,2014
Butai Butai
Publisher :
Kodansha Ltd.
Tokyo,2014
Gohan Gururi Gohan gururi
Publisher :
NHK Publishing, Inc.
Tokyo,2013
Furu Furu
Publisher :
Kawade Shobo Shinsha, Publishers
Tokyo,2012
Medama to yagi Medama to yagi
Publisher :
LD&K BOOKS
Tokyo,2012

Fukuwarai Fukuwarai
Publisher :
Asahi Shimbun Publications Inc.
Tokyo,2012
Chika no hato Chika no hato
Publisher :
Bungeishunju Ltd.
Tokyo,2011

Gyok? no Nikuko chan Gyok? no Nikuko chan
Publisher :
Gentosha Inc.
Tokyo,2011
Entaku Entaku
Publisher :
Bungeishunju Ltd.
Tokyo,2011
Shiroi shirushi Shiroi shirushi
Publisher :
Shinchosha Publishing Co., Ltd.
Tokyo,2010
Enj? suru kimi Enj? suru kimi
Publisher :
Kadokawa Corporation
Tokyo,2010

Mickey takumashi Mickey takumashi
Publisher :
Chikuma Shobo Ltd.
Tokyo,2009

Kiriko ni tsuite Kiriko ni tsuite
Publisher :
Kadokawa Corporation
Tokyo,2009
Utsukushii hito Utsukushii hito
Publisher :
Gentosha Inc.
Tokyo,2009

Mado no sakana Mado no sakana
Publisher :
Shinchosha Publishing Co., Ltd.
Tokyo,2008
Koufuku akano Koufuku aka no
Publisher :
Shogakukan Inc.
Tokyo,2008


Koufuku midorino Koufuku midori no
Publisher :
Shogakukan Inc.
Tokyo,2008

Mickey kashimashi Mickey kashimashi
Publisher :
Chikuma Shobo Ltd.
Tokyo,2007


Shizuku Shizuku
Publisher :
Kobunsha Co., Ltd.
Tokyo,2007


Ts?tenkaku (Tower to Heaven) Ts?tenkaku
Publisher :
Chikuma Shobo Ltd.
Tokyo,2006


Kiiroi Zou Kiiroi Zou
Publisher :
Shogakukan Inc.
Tokyo,2006

Kiiroi Zou Kiiroi Zou
Publisher :
Shogakukan Inc.
Tokyo,2006

Sakura Sakura
Publisher :
Shogakukan Inc.
Tokyo,2004

Aoi (Blue) Aoi
Publisher :
Shogakukan Inc.
Tokyo,2005

PAPERBACK
majinai Sam no koto / Saru ni Au
Publisher :
Chikuma Shobo Ltd.
Tokyo, 2021
Sam no koto Sam no koto / Saru ni Au
Publisher :
Shogakukan Inc.
Tokyo, 2020
i Manimani
Publisher :
Poplar Publishing Co., Ltd.
Tokyo, 2019
Manimani Manimani
Publisher :
Kadokawa Corporation
Tokyo, 2019
Makuko Makuko
Publisher :
Fukuinkan Shoten Publishers, Inc.
Tokyo, 2019
saraba! Saraba!
Publisher :
Shogakukan Inc.
Tokyo,2017

saraba! Saraba!
Publisher :
Shogakukan Inc.
Tokyo,2017

saraba! Saraba!
Publisher :
Shogakukan Inc.
Tokyo,2017

Butai Butai
Publisher :
Kodansha Ltd. Tokyo,2017
Gohan gururi Gohan gururi
Publisher :
Bungeishunju Ltd.
Tokyo,2016
Furu Furu
Publisher :
Kawade Shobo Shinsha, Publishers
Tokyo,2015
Fukuwarai (Funny Face) Fukuwarai
Publisher :
Asahi Shimbun Publications Inc.
Tokyo,2015
Chika no hato Chika no hato
Publisher :
Bungeishunju Ltd.
Tokyo,2014

Gyok? no Nikuko chan Gyok? no Nikuko chan
Publisher :
Gentosha Inc.
Tokyo,2014
Entaku Entaku
Publisher :
Bungeishunju Ltd.
Tokyo,2013

Shiroi shirushi Shiroi shirushi
Publisher :
Shinchosha Publishing Co., Ltd.
Tokyo,2013
Enj? suru kimi Enj? suru kimi
Publisher :
Kadokawa Corporation
Tokyo,2012

Kono hanashi, tsuzuketemo iidesuka Kono hanashi, tsuzuketemo iidesuka
Publisher :
Chikuma Shobo Ltd.
Tokyo,2011
Kiriko ni tsuite Kiriko ni tsuite
Publisher :
Kadokawa Corporation
Tokyo,2011


Utsukushii hito Utsukushii hito
Publisher :
Gentosha Inc.
Tokyo,2011


Koufuku akano Koufuku aka no
Publisher :
Shogakukan Inc.
Tokyo,2011


Koufuku midorino Koufuku midori no
Publisher :
Shogakukan Inc.
Tokyo,2011
Mado no sakana Mado no sakana
Publisher :
Shinchosha Publishing Co., Ltd.
Tokyo,2011
Shizuku Shizuku
Publisher :
Kobunsha Co., Ltd.
Tokyo,2010

Ts?tenkaku (Tower to Heaven) Ts?tenkaku
Publisher :
Chikuma Shobo Ltd.
Tokyo,2009

Kiiroi Zou Kiiroi Zou
Publisher :
Shogakukan Inc.
Tokyo,2008

Sakura Sakura
Publisher :
Shogakukan Inc.
Tokyo,2007

Aoi Aoi
Publisher :
Shogakukan Inc.
Tokyo,2007

ANTHOLOGY
Uttori Chocolate Uttori Chocolate
Publisher :
Kawade Shobo Shinsha, Publishers
Tokyo,2017
Shimekiri hon Shimekiri hon
Publisher :
Sayusha.
Tokyo,2016
Unmei no hito wa doko desuka? Unmei no hito wa doko desuka?
Publisher :
Shodensha Inc.
Tokyo,2013
Densui zange Densui zange
Publisher :
Chikuma Shobo Ltd.
Tokyo,2012

Anohi, kimi tp Boys Anohi, kimi to Boys
Publisher :
Shueisha Inc.
Tokyo,2012

Higashi to nishi 1 Higashi to nishi 1
Publisher :
Shogakukan Inc.
Tokyo,2012

Daiouika wa shiranai de shou Daiouika wa shiranai de shou
Publisher :
Magazinehouse
Tokyo,2010
Higashi to nishi 1 Higashi to nishi 1
Publisher :
Shogakukan Inc.
Tokyo,2009

Nemurenakunaru Yume jyuya Yume jy?ya
Publisher :
Shinchosha Publishing Co., Ltd.
Tokyo,2009

Usotsuki, yasashii uso jy?wa Usotsuki
Publisher :
Kadokawa Corporation
Tokyo,2006

SHORT STORY
SLICE SLICE
Publisher :
Slice Literary, Inc.
2018
freemans freemans
Publisher :
Grove Press.
2018